Standaarden en technische documenten

Op https://docs.geostandaarden.nl/ publiceert Geonovum standaarden en technische documenten.

Deze pagina is slechts een inhoudsopgave van documentatie die wij beheren. Ga naar de website van Geonovum voor toelichting op de documentatie.

Onderstaande documenten zijn op dit moment beschikbaar:

(api)Kennisplatform APIs

Laatste versies

Documentatie

(bgt)BGT

Laatste versies

Normen

Documentatie

(g4w)G4W

Documentatie

(geobag)GEOBAG

Laatste versies

Normen

Toelichtingen

(imgeo)IMGEO

Laatste versies

(kl)IMKL

Normen

(md)Metadata

Laatste versies

Normen

(mim)MIM-Werkomgeving

Laatste versies

Normen

Documentatie

(nen3610)NEN3610-Linkeddata

Laatste versies

Normen

(oov)OOV

Normen

(ro)RO Standaarden

Laatste versies

Normen

Toelichtingen

Documentatie

(serv)Services

Normen

Toelichtingen

(tpod)Standaarden Omgevingswet

Laatste versies

Toelichtingen

(vg)Informatiemodel Vastgoedgebruik

Laatste versies

Normen

(wp)Whitepaper Geostandaarden

Laatste versies

Documentatie