Standaarden en technische documenten

Op https://docs.geostandaarden.nl/ publiceert Geonovum standaarden en technische documenten.

Deze pagina is slechts een inhoudsopgave van documentatie die wij beheren. Ga naar de website van Geonovum voor toelichting op de documentatie.

Onderstaande documenten zijn op dit moment beschikbaar:

(3dbv)3D basisvoorziening

Laatste versies

Documentatie

(api)Kennisplatform APIs

Laatste versies

Standaarden

Documentatie

(bgt)Basisregistratie grootschalige topografie

Laatste versies

Standaarden

Documentatie

(cgi-bin)CGI-BIN

(crs)Coördinaatreferentiesystemen

Laatste versies

Documentatie

(cvgg)Informatiemodel Geluid

Laatste versies

Standaarden

(dcat)DCAT

Laatste versies

Standaarden

(disgeo)DisGeo

Laatste versies

Documentatie

(dsgo)Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving

Laatste versies

Documentatie

(dso)Digitaal Stelsel Omgevingswet

Laatste versies

Standaarden

Documentatie

(eu)Europese Unie

Laatste versies

Documentatie

(g4w)G4W

Laatste versies

Documentatie

(gbd)GBD

Laatste versies

Documentatie

(geobag)Geo-BAG

Laatste versies

Standaarden

Toelichtingen

(gsw)GSW

Laatste versies

Documentatie

(imev)Informatiemodel Externe Veiligheid

Laatste versies

Standaarden

Documentatie

(img)IMG

Laatste versies

Documentatie

(imgeo)IMGEO

Laatste versies

Standaarden

Toelichtingen

Documentatie

(imka)Informatiemodel Klimaatadaptatie

Laatste versies

Documentatie

(imle)Informatiemodel en kwaliteitskader agrarische landschapselementen

Standaarden

(imroi)IMROI

Standaarden

(imx)IMX

Laatste versies

Standaarden

Documentatie

(kl)IMKL

Laatste versies

Standaarden

(md)Metadata

Laatste versies

Standaarden

(mim)Metamodel Informatie Modellering (MIM)

Laatste versies

Standaarden

Documentatie

(nen3610)NEN3610-Linkeddata

Laatste versies

Standaarden

Documentatie

(ngii)Nederlandse Geo-informatie Infrastructuur

Laatste versies

Documentatie

(nl-sbb)NL-SBB

Laatste versies

Standaarden

(oov)Openbare orde en veiligheid

Standaarden

(ow)Standaarden omgevingswet

Laatste versies

Standaarden

(ro)RO Standaarden

Laatste versies

Standaarden

Toelichtingen

Documentatie

(rwgs)Raamwerk van Geo-standaarden

Laatste versies

Documentatie

(serv)Praktijkrichtlijn Vector Tiling

Laatste versies

Standaarden

Toelichtingen

(tpod)Informatiemodel Omgevingswet

Standaarden

(vg)Informatiemodel Vastgoedgebruik

Laatste versies

Standaarden

(visu)Visualisatie

Laatste versies

Documentatie

(vtm)VTM

Laatste versies

Documentatie

(wp)Whitepaper Geostandaarden

Laatste versies

Documentatie

(xml_imow)XML_IMOW