Basisregistratie Ondergrond (BRO): standaarden en technische documentatie

Op https://docs.geostandaarden.nl/bro publiceert Geonovum de standaarden en technische documenten voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Deze pagina is slechts een inhoudsopgave van documentatie die wij beheren. Ga naar de website van Geonovum voor toelichting op de documentatie.

Onderstaande documenten zijn op dit moment beschikbaar:

Domein Bodem- en grondonderzoek

Booronderzoek (BHR-G)

Booronderzoek: Geotechnische boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse (BHR-GT)

Bodemkundig Booronderzoek (BHR-P)

Geotechnisch sondeeronderzoek (CPT)

Wandonderzoek - bodemkunde (SFR)

Domein Grondwatergebruik

Grondwatergebruiksysteem (GUF)

Grondwaterproductiedossier (GPD)

Domein Grondwatermonitoring

Formatieweerstand onderzoek (FRD)

Grondwatermonitoringnet (GMN)

Grondwatermonitoringput (GMW)

Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR)

Grondwaterstandonderzoek (GLD)

Domein Mijnbouwwet

Mijnbouwconstructie (EPC)

Mijnbouwwetvergunning (EPL)

Modellen

Bodemkaart (SGM)

Digitaal Geologisch Model (DGM)

Geomorfologische kaart (GMM)

GeoTOP (GTM)

Model Grondwaterspiegeldiepte (WDM)

REGIS II (HGM)

Milieukwaliteit

Milieuhygiƫnisch bodemonderzoek (SAD)

Overheidsbesluit bodemverontreiniging (SLD)