Overzicht handreikingen EU mbt INSPIRE, data spaces, wetten en HVD

Geonovum Handreiking
Werkversie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/eu/
Laatst gepubliceerde versie:
geen
Laatste werkversie:
https://docs.geostandaarden.nl/eu/
Redacteurs:
Ton Zijlstra, Geonovum
Wideke Boersma, Geonovum
Auteurs:
Ton Zijlstra, Geonovum
Wideke Boersma, Geonovum
Rechtenbeleid:

Samenvatting

Geonovum publiceert meerdere handreikingen rondom de Europese datastrategie. Het gaat om de handreiking voor INSPIRE, de handreiking over de Europese datawetgeving, en de verkenning van data spaces, alsmede informatie over de implementatie van de Europese verordening over verplicht open high value data.

1. INSPIRE handreiking

De handreiking "Aan de slag met INSPIRE" is bedoeld voor de INSPIRE-dataproviders en geeft informatie om te voldoen aan de (technische) INSPIRE-verplichtingen. De opbouw van de INSPIRE-handreiking is gebaseerd op de verschillende processtappen die dataproviders doorlopen en enkele meer algemene hoofdstukken.

2. Handreiking EU datawetgeving

Het Europese juridisch raamwerk dat de eenheidsmarkt voor data optuigt, en de Europese gemeenschappelijke data space(s) waarin dat tot uitdrukking komt is beschreven in de Handreiking EU Informatie.

3. Verkenning Data Spaces

De Verkenning Data Spaces geeft een overzicht van de richtinggevende data space initiatieven in Nederland en Europa en hun focusgebieden, om inzicht te geven in de daarin gehanteerde concepten, actoren en bouwstenen. Tevens wordt een vergelijking gemaakt met de Europese (INSPIRE) en Nederlandse (NGII) geo-informatie infrastructuur.

4. Implementatie EU High Value Data lijst

Per juni 2024 gelden er Europese verplichtingen voor het publiceren van open overheidsdata in zes themagebieden. De implementatie is in volle gang. Het volgende informatiemateriaal over dat implementatieproces is momtenteel beschikbaar:

Handreiking implementatie HVD

In de handreiking implementatie HVD wordt ingegaan op de vereisten uit de HVD Verordening, de vertaling daarvan naar Nederlandse datasets, en de inhoud van de 6 huidige onder HVD vallende thema's.

Template en presentaties impactanalyse

Checklist

Factsheets

Factsheets in English