Uitwisseling IMBOR-classificaties in Geo-BOR berichtenverkeer

Geonovum Praktijkrichtlijn
Vastgestelde versie

This version:
https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/def-pr-IMGeo-20200318/
Latest published version:
https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/IMGeo/
Latest editor's draft:
https://geonovum.github.io/IMGeo/
Editor:
Geonovum,
Participate:
GitHub Geonovum/IMGeo
File a bug
Commit history
Pull requests
Rechtenbeleid:

Abstract

Dit document beschrijft een praktijkrichtlijn voor de toepassing van de werkafspraak 'Uitbreiding attributen en domeinwaarden' voor de uitwisseling van IMBOR-classificaties in het Geo-BOR berichtenverkeer.

Status of This Document

This section describes the status of this document at the time of its publication. Other documents may supersede this document. A list of current Geonovum publications and the latest revision of this document can be found via https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden(in Dutch).

Dit is de definitieve versie van de praktijkrichtlijn. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd. Dit is de definitieve versie van de praktijkrichtlijn. Een praktijkrichtlijn is een product dat informatie geeft, vaak met een technisch karakter, dat nodig is voor het toepassen van een standaard. Een praktijkrichtlijn hoort altijd bij een standaard/norm.

1. Inleiding

Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) 2020 sluit aan op de bestaande versie van IMGeo, 2.1.1. In IMGeo 2.1.1 ontbreken bepaalde subclassificaties van objecten die wel in IMBOR voorkomen. Om IMBOR-classificaties zonder gegevensverlies te kunnen uitwisselen tussen Geo- en BOR-afdeling binnen een organisatie middels het StUF-Geo BOR berichtenverkeer kan de werkafspraak ‘Uitbreiding domeinwaarden en attributen’ worden toegepast.

Deze werkafspraak beschrijft hoe met het mechanisme van StUF:aanvullendeElementen extra attributen en domeinwaarden aan IMGeo-objecten kunnen worden toegevoegd in de uitwisseling. Bijvoorbeeld bij een Wegdeel kan naast de IMGeo-classificaties ‘gesloten verharding’ en ‘asfalt’ het soort asfalt (bijv. ZOAB) of datum van laatste onderhoud uit de BOR-registratie worden opgenomen. Of bij een VegetatieObject van het type ‘boom’ kan het soort boom (bijv. ‘beuk’) of het plantjaar worden opgenomen.

In de IMGeo catalogus paragraaf 1.4 staat beschreven dat het opnemen van een nadere classificatie van een objecttype optioneel is. Zo kan men ervoor kiezen alle borden op te nemen, maar niet nader te classificeren om wat voor soort bord het gaat. Deze objecten mogen zonder IMGeo-classificaties worden uitgewisseld met de LV-BGT.

Dit betekent voor de uitwisseling van IMBOR-classificaties middels het Geo-BOR berichtenverkeer dat de IMGeo-classificaties leeg mogen zijn, als er geen passende IMGeo-classificatie is voor een IMBOR-classificatie. Dit geldt onder meer voor een Paal van het BOR-type ‘vlaggenmast’, Straatmeubilair van het BOR-type ‘informatiezuil’ of Kunstwerkdeel van het bor-type ‘groeiplaatsinrichting’.

2. Toepassing

2.1 Mapping van IMBOR op IMGeo

Het IMBOR wordt door CROW beheerd en gepubliceerd als Access-database. In deze database is de uitwisseling met IMGeo 2.1.1 op objecttypeniveau te raadplegen in het tabblad ‘Definities’ van het formulier ‘Objecttypes’. Zie hieronder voor twee voorbeelden. Boom in IMBOR is te vertalen naar VegetatieObject van het type boom in IMGeo 2.1.1, en klimplant is te vertalen naar VegetatieObject zonder IMGeo-classificatie (‘klimplant’ is geen geldige type van VegetatieObject in IMGeo 2.1.1).

Bij de vier vlakobjecten (Groenobject, Verhardingsobject, Terreindeel en Waterobject) is de uitwisseling met IMGeo 2.1.1 complexer en zijn er meer regels nodig voor het definiëren van de uitwisseling. Deze informatie is in het formulier in een apart tabblad opgenomen. Hieronder het voorbeeld van het tabblad Verhardingsobject.

Vanuit het hoofdmenu van IMBOR is de complete uitwisseling tussen IMBOR en IMGeo 2.1.1 raadpleegbaar. Deze uitwisseling is vastgelegd in de tabel ObjecttypeRelaties.

Bij de werkafspraak ‘Uitbreiding domeinwaarden en attributen’ is een berichtschema beschikbaar gesteld met een aantal extra attributen die voor de meeste organisatie toereikend zullen zijn. Organisaties kunnen er voor kiezen om dit berichtschema samen met hun leverancier aan te passen of uit te breiden naar hun eigen behoefte.

2.2 Attributen

Voor de uitwisseling van IMBOR-classificaties zijn echter de volgende attributen afdoende:

In de bijlage zijn de IMBOR-classificaties voor bor-fysiekVoorkomen, bor-functie en bor-type opgenomen die binnen het Geo-BOR berichtenverkeer uitgewisseld kunnen worden.

2.3 Waardelijsten

In het StUF-Geo IMGeo berichtenverkeer wordt in de XML-elementen voor fysiekVoorkomen, functie en bor-type verwezen naar een waardelijst (ookwel codelist) in het XML-attribuut codeSpace. Bijvoorbeeld voor plus-functie van een Wegdeel:

<stuf-geo:plus-functie codespace="http://www.geostandaarden.nl/imgeo/def/2.1#FunctieWegPlus"> verkeersdrempel

Deze waardenlijsten zijn voor IMGeo in RDF-formaat beschikbaar in het technisch register van Geonovum.

Voor de aanvullende elementen van IMBOR-classificaties wordt hetzelfde principe gehanteerd: in de XML-elementen van bor-fysiekVoorkomen, bor-functie, en bor-type wordt verwezen naar de bijbehorende BOR-waardelijst in het attribuut, bijvoorbeeld:

<geo-bor:bor-functie codespace="http://register.geostandaarden.nl/geobor/2020/id/waarde/FunctieWegBOR"> woonstraat

De waardenlijsten voor de IMBOR-classificaties die uitgewisseld kunnen worden in de aanvullende elementen bor-fysiekvoorkomen, bor-functie en bor-type zijn beschikbaar in het technisch register van Geonovum.

3. Bijlage IMBOR waardenlijsten

3.1 IMBOR-classificaties zonder IMGeo-supertype

OBJECTTYPE ATTRIBUUT CODELIST VALUE
Bak bor-type TypeBakBOR asbak
Bak bor-type TypeBakBOR bladkorf
Bak bor-type TypeBakBOR zandkist
Bak bor-type TypeBakBOR zoutbak
BegroeidTerreindeel bor-type TypeBegroeidTerreindeelBOR graft
BegroeidTerreindeel bor-type TypeBegroeidTerreindeelBOR steilwand
Bord bor-type TypeBordBOR APV-bord
Bord bor-type TypeBordBOR informatiepaneel
Bord bor-type TypeBordBOR klok
Bord bor-type TypeBordBOR paddenstoel
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR aansluiting
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR belangenstrook
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR centrumgebied
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR compartiment
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR deelsportcomplex
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR fietspad
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR grondsoort
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR haven
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR knooppunt
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR kruispunt
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR laadplein
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR ligplaats
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR multifunctioneel gebied
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR opvangzone
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR OV-voorziening
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR parkeervoorziening
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR project
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR rijbaan
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR snellaadstation
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR sportveld
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR stiltegebied
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR strook
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR transferium
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR veer
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR verkeerseiland
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR verzamelplaats
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR voetpad
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR waterbeheergebied
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR weg
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR wegberm
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR wegvak
FunctioneelGebied bor-type TypeFunctioneelGebiedBOR zone
GebouwInstallatie bor-type TypeGebouwInstallatieBOR lift
GebouwInstallatie bor-type TypeGebouwInstallatieBOR loopdek
GebouwInstallatie bor-type TypeGebouwInstallatieBOR parkeerdek
Installatie bor-type TypeInstallatieBOR aansluitvoorziening
Installatie bor-type TypeInstallatieBOR beregeningsinstallatie
Installatie bor-type TypeInstallatieBOR bilgepompinstallatie
Installatie bor-type TypeInstallatieBOR brandblusinstallatie
Installatie bor-type TypeInstallatieBOR drukknop
Installatie bor-type TypeInstallatieBOR energieaansluiting
Installatie bor-type TypeInstallatieBOR groep
Installatie bor-type TypeInstallatieBOR hoofdpost
Installatie bor-type TypeInstallatieBOR hydrant
Installatie bor-type TypeInstallatieBOR pigging-installatie
Installatie bor-type TypeInstallatieBOR toegangshekinstallatie
Installatie bor-type TypeInstallatieBOR toeritdoseerinstallatie
Installatie bor-type TypeInstallatieBOR tunnelventilatie
Installatie bor-type TypeInstallatieBOR vuilwaterinnamestation
Installatie bor-type TypeInstallatieBOR vulpunt
Installatie bor-type TypeInstallatieBOR wachttijdvoorspeller
Kast bor-type TypeKastBOR beregeningskast
Kast bor-type TypeKastBOR buitenopstellingskast
Kast bor-type TypeKastBOR geluidskast
Kast bor-type TypeKastBOR hulppost
Kast bor-type TypeKastBOR PLC-kast
Kast bor-type TypeKastBOR pompkast
Kast bor-type TypeKastBOR verkeersteller
Kast bor-type TypeKastBOR waterkast
Kunstwerkdeel bor-type TypeKunstwerkdeelBOR aanleginrichting
Kunstwerkdeel bor-type TypeKunstwerkdeelBOR drinkwaterinlaat
Kunstwerkdeel bor-type TypeKunstwerkdeelBOR grindkoffer
Kunstwerkdeel bor-type TypeKunstwerkdeelBOR groeiplaatsinrichting
Kunstwerkdeel bor-type TypeKunstwerkdeelBOR inlaatconstructie
Kunstwerkdeel bor-type TypeKunstwerkdeelBOR onderdeel
Kunstwerkdeel bor-type TypeKunstwerkdeelBOR roltrap
Kunstwerkdeel bor-type TypeKunstwerkdeelBOR trap
Kunstwerkdeel bor-type TypeKunstwerkdeelBOR uitlaatconstructie
Kunstwerkdeel bor-type TypeKunstwerkdeelBOR vlonder
Kunstwerkdeel bor-type TypeKunstwerkdeelBOR waterval
Kunstwerkdeel bor-type TypeKunstwerkdeelBOR windmolen
Leiding bor-type TypeLeidingBOR aansluitleiding
Leiding bor-type TypeLeidingBOR aardolieleiding
Leiding bor-type TypeLeidingBOR beregeningsleiding
Leiding bor-type TypeLeidingBOR drain
Leiding bor-type TypeLeidingBOR effluentleiding
Leiding bor-type TypeLeidingBOR gasleiding
Leiding bor-type TypeLeidingBOR kabel
Leiding bor-type TypeLeidingBOR kabeldraagsysteem
Leiding bor-type TypeLeidingBOR kabelgeul
Leiding bor-type TypeLeidingBOR kooldioxideleiding
Leiding bor-type TypeLeidingBOR loze leiding
Leiding bor-type TypeLeidingBOR mantelbuis
Leiding bor-type TypeLeidingBOR ontluchtingsleiding
Leiding bor-type TypeLeidingBOR pendelstuk
Leiding bor-type TypeLeidingBOR rioolleiding
Leiding bor-type TypeLeidingBOR spandraad
Leiding bor-type TypeLeidingBOR stadsverwarming
Leiding bor-type TypeLeidingBOR transportleiding
Leiding bor-type TypeLeidingBOR waterleiding
Leiding bor-type TypeLeidingBOR zoutwaterleiding
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekvoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR mulchlaag
OndersteunendWegdeel bor-functie FunctieOndersteunendWegdeelBOR boomspiegel
OverigBouwwerk bor-type TypeOverigBouwwerkBOR bergbezinkbassin
OverigBouwwerk bor-type TypeOverigBouwwerkBOR dugout
OverigBouwwerk bor-type TypeOverigBouwwerkBOR infiltratiebassin
OverigBouwwerk bor-type TypeOverigBouwwerkBOR reservoir
OverigBouwwerk bor-type TypeOverigBouwwerkBOR tribune
OverigBouwwerk bor-type TypeOverigBouwwerkBOR uitkijktoren
OverigBouwwerk bor-type TypeOverigBouwwerkBOR zuiveringsreservoir
Paal bor-type TypePaalBOR dispenser
Paal bor-type TypePaalBOR fietspomp
Paal bor-type TypePaalBOR hoogtebegrenzer
Paal bor-type TypePaalBOR meldpaal
Paal bor-type TypePaalBOR rookpaal
Paal bor-type TypePaalBOR routepaal
Paal bor-type TypePaalBOR schoolzonepaal
Paal bor-type TypePaalBOR sensorpaal
Paal bor-type TypePaalBOR strandoriëntatiepaal
Paal bor-type TypePaalBOR strandpaal
Paal bor-type TypePaalBOR uithouder
Paal bor-type TypePaalBOR voorzieningenpaal
Paal bor-type TypePaalBOR zweepmast
Pand bor-type TypePandBOR kleedgebouw
Pand bor-type TypePandBOR lokethuisje
Pand bor-type TypePandBOR glasvezelstation
Pand bor-type TypePandBOR SV-station
Put bor-type TypePutBOR aansluitput
Put bor-type TypePutBOR beerput
Put bor-type TypePutBOR beregeningsput
Put bor-type TypePutBOR brandput
Put bor-type TypePutBOR doorvoergat
Put bor-type TypePutBOR fauna-inspectieput
Put bor-type TypePutBOR filterput
Put bor-type TypePutBOR infiltratieput
Put bor-type TypePutBOR loze put
Put bor-type TypePutBOR onttrekkingsput
Put bor-type TypePutBOR slokop
Put bor-type TypePutBOR vacuümopslagtank
Put bor-type TypePutBOR watermeterput
RegistratiefGebied bor-type TypeRegistratiefGebiedBOR gemeente
RegistratiefGebied bor-type TypeRegistratiefGebiedBOR postcode
RegistratiefGebied bor-type TypeRegistratiefGebiedBOR provincie
RegistratiefGebied bor-type TypeRegistratiefGebiedBOR waterschap
RegistratiefGebied bor-type TypeRegistratiefGebiedBOR woonplaats
Scheiding bor-type TypeScheidingBOR kwelscherm
Scheiding bor-type TypeScheidingBOR luchtscherm
Scheiding bor-type TypeScheidingBOR profiellijn
Sensor bor-type TypeSensorBOR detector
Sensor bor-type TypeSensorBOR drukmeter
Sensor bor-type TypeSensorBOR kwaliteitssensor
Sensor bor-type TypeSensorBOR luchtkwaliteitssensor
Sensor bor-type TypeSensorBOR meetbuis
Sensor bor-type TypeSensorBOR overstortmeter
Sensor bor-type TypeSensorBOR peilbuis
Sensor bor-type TypeSensorBOR referentiemicrofoon
Sensor bor-type TypeSensorBOR regenmeter
Sensor bor-type TypeSensorBOR weegpunt
Sensor bor-type TypeSensorBOR wifi-antenne
Sensor bor-type TypeSensorBOR wildsignalering
Sensor bor-type TypeSensorBOR zichtmeter
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR achtergrondschild
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR antivandalismevoorziening
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR armatuur
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR beugel
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR blok
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR boombeschermer
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR boomrooster
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR boomstam
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR douche
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR drinkwaterpunt
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR faunameubilair
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR faunaverblijfplaats
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR fietsparkeervoorziening
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR graf
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR grafvoorziening
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR informatiezuil
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR kathodische beschermingspaal
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR klimijzer
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR laadbrug
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR lamp
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR leuning
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR luidspreker
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR ophangconstructie
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR oplaadpaal
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR opslagcontainer
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR opzetstuk
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR overstap
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR parkeerautomaat
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR parkeermeubilair
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR pergola
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR raaipaal
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR sportmeubilair
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR sporttoestel
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR sproeikop
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR stapsteen
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR stormanker
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR veiligheidsvoorziening
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR verkeerslantaarn
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR verkeersspiegel
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR verzinkbare piramide
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR vitrinekast
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR wandarm
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR windzak
Straatmeubilair bor-type TypeStraatmeubilairBOR zitelement
Tunneldeel bor-type TypeTunneldeelBOR onderdoorgang
Vegetatieobject bor-type TypeVegetatieobjectBOR vegetatiedak
VegetatieObject bor-type TypeVegetatieObjectBOR gevelgroen
VegetatieObject bor-type TypeVegetatieObjectBOR haagas
VegetatieObject bor-type TypeVegetatieObjectBOR klimplant
VegetatieObject bor-type TypeVegetatieObjectBOR solitaire plant
Waterinrichtingselement bor-type TypeWaterinrichtingselementBOR drijfvuilnet
Waterinrichtingselement bor-type TypeWaterinrichtingselementBOR drijvende oever
Waterinrichtingselement bor-type TypeWaterinrichtingselementBOR lichtbaken
Waterinrichtingselement bor-type TypeWaterinrichtingselementBOR meerstoel
Waterinrichtingselement bor-type TypeWaterinrichtingselementBOR mistbaken
Waterinrichtingselement bor-type TypeWaterinrichtingselementBOR wachtplaatsvoorziening
Waterinrichtingselement bor-type TypeWaterinrichtingselementBOR waterloopas
Waterinrichtingselement bor-type TypeWaterinrichtingselementBOR watertrap
Waterinrichtingselement bor-type TypeWaterinrichtingselementBOR wrijfgording
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR achterpad
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR busbaan
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR busperron
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR bussluis
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR busstrook
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR dynamische busbaan
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR gehandicaptenparkeerplaats
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR halte eiland
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR halte voetpad
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR haltekom
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR haltekom
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR haltekom
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR haltekom informatiehalte
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR haltekom OV
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR hellingbaan
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR kraanbaan
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR loswal
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR metrobaan
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR onverplicht fietspad
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR oversteekplaats
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR parallelweg
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR parkeerstrook
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR parkeerterrein
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR parkeervak
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR parkeervak fietsen
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR parkeervak scooters
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR parkeren op rijbaan
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR parkeren op rijbaan: langsparkeren op rijbaan
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR rabatstrook
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR rammelstrook
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR recreatief voetpad
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR rotonde
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR schouwpad
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR trailerhelling
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR trambaan
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR tramheuvel
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR utilitair fietspad
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR utilitair voetpad
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR verbindingsweg - afrit
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR verbindingsweg - toerit
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR verkeersdruppel
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR verplicht fiets-/bromfietspad
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR verplicht fietspad
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR winkelerf
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR woonerfparkeervak
Wegdeel bor-functie FunctieWegdeelBOR woonstraat
Weginrichtingselement bor-type TypeWeginrichtingselementBOR as fietspad
Weginrichtingselement bor-type TypeWeginrichtingselementBOR as rijbaan
Weginrichtingselement bor-type TypeWeginrichtingselementBOR as rijstrook
Weginrichtingselement bor-type TypeWeginrichtingselementBOR as voetpad
Weginrichtingselement bor-type TypeWeginrichtingselementBOR as weg
Weginrichtingselement bor-type TypeWeginrichtingselementBOR band
Weginrichtingselement bor-type TypeWeginrichtingselementBOR bijzondere tegel
Weginrichtingselement bor-type TypeWeginrichtingselementBOR gootstrook
Weginrichtingselement bor-type TypeWeginrichtingselementBOR obstakelbeveiliger
Weginrichtingselement bor-type TypeWeginrichtingselementBOR veldbelijning
Weginrichtingselement bor-type TypeWeginrichtingselementBOR verkeersdrempel
Weginrichtingselement bor-type TypeWeginrichtingselementBOR voegovergang
Weginrichtingselement bor-type TypeWeginrichtingselementBOR wegas

3.2 IMBOR-classificaties met IMGeo-supertype

OBJECTTYPE ATTRIBUUT CODELIST VALUE BROADER (=SUPERTYPE)
BegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenBegroeidTerreindeelBOR haagvak bgt-fysiekVoorkomen groenvoorziening
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR glas bgt-fysiekVoorkomen open verharding
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR basalt bgt-fysiekVoorkomen open verharding
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR natuursteen bgt-fysiekVoorkomen open verharding
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR hout bgt-fysiekVoorkomen open verharding
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR metaal bgt-fysiekVoorkomen open verharding
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR houtsnippers bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR steenslag bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR rubbersnippers bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR mijnsteen bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR grindgazon bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR bewerkte houtsnippers bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR gralux bgt-fysiekVoorkomen half verhard
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR leemdek bgt-fysiekVoorkomen half verhard
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR gralux bgt-fysiekVoorkomen half verhard
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR bewerkte houtsnippers bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR grindgazon bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR mijnsteen bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR rubbersnippers bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR steenslag bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR houtsnippers bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR kunststof bgt-fysiekVoorkomen gesloten verharding
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR kunststof bgt-fysiekVoorkomen gesloten verharding
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR mulchlaag bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR gralux bgt-fysiekVoorkomen half verhard
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR bewerkte houtsnippers bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR grindgazon bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR mijnsteen bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR rubbersnippers bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OnbegroeidTerreindeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeelBOR steenslag bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OndersteunendWegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelBOR natuursteen bgt-fysiekVoorkomen open verharding
OndersteunendWegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelBOR glas bgt-fysiekVoorkomen open verharding
OndersteunendWegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelBOR glas bgt-fysiekVoorkomen open verharding
OndersteunendWegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelBOR hout bgt-fysiekVoorkomen open verharding
OndersteunendWegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelBOR hout bgt-fysiekVoorkomen open verharding
OndersteunendWegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelBOR metaal bgt-fysiekVoorkomen open verharding
OndersteunendWegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelBOR metaal bgt-fysiekVoorkomen open verharding
OndersteunendWegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelBOR leemdek bgt-fysiekVoorkomen half verhard
OndersteunendWegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelBOR gralux bgt-fysiekVoorkomen half verhard
OndersteunendWegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelBOR bewerkte houtsnippers bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OndersteunendWegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelBOR grindgazon bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OndersteunendWegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelBOR mijnsteen bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OndersteunendWegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelBOR rubbersnippers bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OndersteunendWegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelBOR steenslag bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OndersteunendWegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelBOR houtsnippers bgt-fysiekVoorkomen onverhard
OndersteunendWegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelBOR natuursteen bgt-fysiekVoorkomen open verharding
OndersteunendWegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelBOR metaal bgt-fysiekVoorkomen open verharding
OndersteunendWegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelBOR hout bgt-fysiekVoorkomen open verharding
OndersteunendWegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelBOR glas bgt-fysiekVoorkomen open verharding
Waterdeel bor-type TypeWaterdeelBOR poel bgt-type watervlakte
Wegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenWegdeelBOR glas bgt-fysiekVoorkomen open verharding
Wegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenWegdeelBOR hout bgt-fysiekVoorkomen open verharding
Wegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenWegdeelBOR metaal bgt-fysiekVoorkomen open verharding
Wegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenWegdeelBOR kunststof bgt-fysiekVoorkomen gesloten verharding
Wegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenWegdeelBOR natuursteen bgt-fysiekVoorkomen open verharding
Wegdeel bor-fysiekVoorkomen FysiekVoorkomenWegdeelBOR glas bgt-fysiekVoorkomen open verharding