BGT|IMGeo Visualisatieregels 2.3

Geonovum Handreiking
Vastgestelde versie

This version:
https://docs.geostandaarden.nl/bgt/def-hr-visualisatie-20181015/
Latest published version:
https://docs.geostandaarden.nl/bgt/visualisatie/
Vorige versie:
https://docs.geostandaarden.nl/bgt/vv-hr-visualisatie-20180906/
Latest editor's draft:
https://geonovum.github.io/IMGeo/visualisatie/2.3/documentatie/
Editors:
Edward Mac Gillavry, Webmapper|Geonovum
Linda van den Brink, Geonovum
Arnoud de Boer, Geonovum
Participate:
GitHub Geonovum/IMGeo
File a bug
Commit history
Pull requests
Rechtenbeleid:

Abstract

De handreiking BGT|IMGeo Visualisatieregels beschrijft hoe BGT/IMGeo objecten op een kaart weergegeven kunnen worden. In deze versie 2.3 van de Handreiking is de Achtergrondvisualisatie bijgewerkt.

Vragen en opmerkingen over deze handreiking kunt u indienen bij de IMGeo helpdesk van Geonovum.

Status of This Document

This section describes the status of this document at the time of its publication. Other documents may supersede this document. A list of current Geonovum publications and the latest revision of this document can be found via https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden(in Dutch).

Dit is de definitieve versie van de handreiking. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.

1. Inleiding

1.1 Visualisatieregels voor de BGT

Om de BGT op een eenduidige manier te presenteren aan gebruikers, zijn er visualisatieregels gedefinieerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (kleuren van) vlakvullingen, lijnstijlen, symbologie, etc. Deze visualisatieregels worden vastgelegd in deze handreiking en implementatiebestanden, en kunnen worden toegepast in een view service.

De visualisatie is geen onderdeel van een informatiemodel, maar is een apart aspect. De gegevenscatalogus bevat de objectdefinities; de visualisatie van deze objecten wordt buiten de gegevenscatalogus beschreven in visualisatieregels, die zijn vastgelegd in de bijlagen. In elke visualisatieregel is ook vastgelegd van welke selectie van objecten dit de visualisatie is.

Alleen met betrekking tot de visualisatie van teksten wordt in de gegevenscatalogus iets gezegd. Dit is nodig omdat deze zaken al door de bronhouders in acht moeten worden genomen wil uiteindelijk een te genereren kaartbeeld van de BGT landelijk op een uniforme wijze worden gepresenteerd.

Er is bij het vaststellen van de visualisatie geen onderscheid gemaakt tussen verplichte objecten die zijn vastgelegd in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de overige objecten die zijn vastgelegd in het Informatiemodel Geografie (IMGeo).

1.2 Inbedding

De visualisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) die hier wordt gepresenteerd sluit aan bij het Huisstijlhandboek Cartografie voor te drukken en printen media v.3 van 1 Logo en de Handreiking Webcartografie van Geonovum.

1.3 De verschillende BGT-visualisaties

Deze handreiking beschrijft de visualisatieregels voor zeven verschillende presentaties van BGT|IMGeo gegevens, elk met hun eigen doel en gebruik:

 1. Standaardvisualisatie: een visualisatie voor het gebruik van de BGT/IMGeo-inhoud als hoofdthema, die aansluit bij de visualisatie van de Basisregistratie Topografie (BRT). In de standaardvisualisatie worden alleen de puntsymbolen voor CADO, verkeersdrempel en kering toegepast. Omwille van de visuele hiërarchie wordt met klem geadviseerd om de icoonvisualisatie van IMGeo puntobjecten NIET af te beelden in combinatie met de standaardvisualisatie.

 2. Achtergrondvisualisatie: een visualisatie voor het gebruik van de BGT/IMGeo-inhoud als achtergrondkaart, die aansluit bij de visualisatie van de BRT-Achtergrondkaart zoals die is gerealiseerd voor Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK).

 3. Icoonvisualisatie: een visualisatie van de puntsymbolen voor het gebruik van de IMGeo-inhoud, die aansluit bij de hiervoor genoemde achtergrondvisualisatie. Omwille van de visuele hiërarchie wordt met klem geadviseerd om de icoonvisualisatie NIET af te beelden in combinatie met de standaardvisualisatie.

 4. Lijngerichte visualisatie: een visualisatie voor het gebruik van de BGT/IMGeo-inhoud als hoofdthema, die aansluit bij de visualisatie van de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN). Alle individuele objecten met dezelfde eigenschappen die aan elkaar grenzen worden aaneengesloten gevisualiseerd. De begrenzingen tussen de individuele objecten vallen hierbij weg om zo een rustiger kaartbeeld te realiseren. Hiervoor wordt wel een witte vlakvulling meegegeven aan de objecten.

 5. Omtrekgerichte visualisatie: een visualisatie voor het gebruik van de BGT/IMGeo-inhoud als hoofdthema, die aansluit bij de visualisatie van de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN). Alle individuele objecten worden apart gevisualiseerd. De begrenzingen tussen de individuele objecten blijven gehandhaafd.

 6. Pastelvisualisatie: een visualisatie voor het gebruik van de BGT/IMGeo-inhoud als achtergrondkaart, die aansluit bij de behoefte van civiel-technische ingenieursbureaus en de kabels- en leidingenketen om informatie over haar bouwwerken, kunstwerken en infrastructuur af te beelden op de BGT/IMGeo-inhoud.

 7. Planvisualisatie: een visualisatie voor het gebruik van de planinformatie-inhoud.

1.4 Visualisatieregels

De visualisaties die zijn gerealiseerd zijn vastgelegd in een bepaalde, voorgeschreven vorm volgens de template visualisatie die Geonovum heeft opgesteld in combinatie met de Handreiking Visualisatie. Het template bevat bovendien een toelichting op de ingevulde velden.

De template bevat de volgende onderdelen:

Voor elke visualisatie is er een Excel bestand met daarin de visualisatieregels voor alle objecttypen. Bij elke regel is een voorbeeld opgenomen van hoe het object eruit komt te zien als het gevisualiseerd wordt.

Figuur: Voorbeeld vlaksymbolen uit de template met visualisatieregels

Voor de visualisaties in deze handreiking zijn de volgende templates beschikbaar:

Visualisatie Template
Standaardvisualisatie Visualisatieregels_IMGeo_BGT_standaardvisualisatie.xls
Achtergrondvisualisatie Visualisatieregels_IMGeo_BGT_achtergrond.xls
Icoonvisualisatie Visualisatieregels_IMGeo_BGT_icoon.xls
Lijngerichte visualisatie Visualisatieregels_IMGeo_BGT_lijngerichtevisualisatie.xls
Omtrekgerichte visualisatie Visualisatieregels_IMGeo_BGT_omtrekgerichtevisualisatie.xls
Pastelvisualisatie Visualisatieregels_IMGeo_BGT_pastelvisualisatie.xls
Planvisualisatie Visualisatieregels_IMGeo_BGT_planvisualisatie.xls

1.5 Technische bestanden

Naast de templates met de visualisatieregel zijn er technische bestanden, die direct ingelezen kunnen worden in geo-webservices en diverse GIS pakketten. Deze visulisatieregels zijn beschikbaar conform de Styled Layer Descriptor (SLD) 1.1. standaard van het Open Geospatial Consortium (OGC). Dit is een open standaard en wordt ondersteund door een breed scala aan geografische informatiesystemen (GIS) en services, waarmee kaarten op het Web kunnen worden gepubliceerd. Hierdoor is er geen afhankelijkheid van een specifieke softwareleverancier en wordt aangesloten bij internationale standaarden voor visualisatie.

De iconen zijn gepubliceerd in Scalable Vector Graphics (SVG) formaat en zijn tevens in PNG formaat beschikbaar. Het kan zijn dat voor het visualiseren van een groep objecten meerdere symbolen gebruikt worden, bijvoorbeeld een vlak-, lijn- of puntsymbool in combinatie met een tekstsymbool. In deze gevallen wordt er op meerdere sheets een visualisatieregel opgenomen: één voor vlak, lijn, of punt, en één voor de tekst.

Voor de visualisaties in deze handreiking zijn de volgende technische bestanden beschikbaar:

Visualisatie Implementatiebestanden
Standaardvisualisatie sld-standaardvisualisatie.zip png-svg-patronen.zip png-svg-symbolen.zip
Achtergrondvisualisatie sld-achtergrondvisualisatie.zip
Icoonvisualisatie sld-icoonvisualisatie.zip png-svg-symbolen.zip
Lijngerichte visualisatie sld-lijngerichtevisualisatie.zip
Omtrekgerichte visualisatie sld-omtrekgerichtevisualisatie.zip
Pastelvisualisatie sld-pastelvisualisatie.zip
Planvisualisatie sld-planvisualisatie.zip

Let op: de lettertypen die voor de teksten worden gebruikt in de SLD’s worden niet meegeleverd. Het gaat hierbij om 'Arial', 'RijksoverheidSansTextTT' en 'RijksoverheidSansHeadingTT'. Het lettertype ‘Rijksoverheid Sans’ is te downloaden via de website over de Rijkshuisstijl.

2. Visualisatie van de objecttypen

2.1 Transport

2.1.1 Wegdeel

Het objecttype “Wegdeel” wordt gevisualiseerd op basis van het attribuut “bgt-functie”. De verschillende rijbaandelen worden niet afgebakend door harde lijnen, waardoor een rustiger kaartbeeld ontstaat. Om deze visualisatie te realiseren, wordt de geometrie van het objecttype 2 maal in de visualisatie getekend:

 1. De eerste keer voor de wegranden

 2. De tweede keer voor de wegvulling

Voor specifieke toepassingen kan het wenselijk zijn om de verschillende wegdelen over de standaard visualisatie af te beelden.

Figuur: Wegdelen gevisualiseerd op basis van het attribuut "bgt-functie".

Figuur: Wegdelen gevisualiseerd op basis van het attribuut "bgt-functie" conform de regels van de standaardvisualisatie.

2.1.2 OndersteunendWegdeel

Het objecttype “Ondersteunend Wegdeel” wordt gevisualiseerd op basis van het attribuut “bgt-functie”. De objecten krijgen ook een lijnsymbool mee in dezelfde kleur als het vlaksymbool om te voorkomen, dat er dunne, witte lijnen tussen de objecten blijven.

2.1.3 Spoor

Het objecttype “Spoor” wordt gevisualiseerd op basis van het attribuut “bgt-functie” . Om deze visualisatie te realiseren, wordt de geometrie van het objecttype 2 maal in de visualisatie getekend:

 1. De eerste keer voor het doorlopende lijnsymbool

 2. De tweede keer voor het gestreepte lijnsymbool

De visualisatie van het objecttype is gelijk voor de standaard- en achtergrondvisualisatie.

2.2 Terreindeel

2.2.1 OnbegroeidTerreindeel

Het objecttype “OnbegroeidTerreindeel” wordt gevisualiseerd op basis van het attribuut “bgt-fysiekvoorkomen”. De objecten met de attribuutwaarden “Erf”, “Gesloten verharding”, “Open verharding” en “Half verhard” worden twee maal afgebeeld: als lijnsymbool en als vlaksymbool.

De objecten met de attribuutwaarden “Onverhard” en “Zand” krijgen zowel een vlaksymbool als ook een lijnsymbool mee in dezelfde kleur als het vlaksymbool om te voorkomen, dat er dunne, witte lijnen tussen de objecten blijven.

2.2.2 Begroeid Terreindeel

Figuur: Terreindelen gevisualiseerd: loofbos: gemengd bos, bouwland en grasland conform de regels van de standaardvisualisatie.

Het objecttype “Begroeid Terreindeel” wordt gevisualiseerd op basis van het attribuut “bgt-fysiekvoorkomen”. De objecten krijgen ook een lijnsymbool mee in dezelfde kleur als het vlaksymbool om te voorkomen, dat er dunne, witte lijnen tussen de objecten blijven.

De vlakpatronen voor de standaardvisualisatie worden meegeleverd als Scalable Vector Graphics (SVG) bestanden.

2.3 Water

2.3.1 Waterdeel en Ondersteunend Waterdeel

Het objecttype “Waterdeel” wordt gevisualiseerd op basis van het attribuut “bgt-type”. De objecten krijgen ook een lijnsymbool mee in dezelfde kleur als het vlaksymbool om te voorkomen, dat er dunne, witte lijnen tussen de objecten blijven.

2.4 Bouwwerk

2.4.1 Pand

Het objecttype “Pand” wordt gevisualiseerd in alle visualisaties. In de standaard visualisatie krijgen de objecten zowel een vlaksymbool als een lijnsymbool mee, waardoor de individuele panden kunnen worden onderscheiden.

In de achtergrondvisualisatie krijgen de objecten ook een lijnsymbool mee in dezelfde kleur als het vlaksymbool om te voorkomen, dat er dunne, witte lijnen tussen de objecten blijven. Hier kunnen de onafhankelijke panden niet worden onderscheiden.

2.4.2 OverigBouwwerk

Het objecttype “OverigBouwwerk” wordt gevisualiseerd op basis van het attribuut “bgt-type” en “plus-type”.

2.4.3 Kunstwerk

Het objecttype “Kunstwerkdeel” wordt gevisualiseerd op basis van het attribuut “bgt-type” en “plus-type”. De verschillende objecten met de attribuutwaarde “Perron” worden niet afgebakend door harde lijnen, waardoor een rustiger kaartbeeld ontstaat. Om deze visualisatie te realiseren, wordt de geometrie van het object 2 maal in de visualisatie getekend:

 1. De eerste keer voor de wegranden

 2. De tweede keer voor de wegvulling

De Overbruggingsdelen en Tunneldelen worden wel gevisualiseerd, maar er wordt geen onderscheid gemaakt in het type Overbruggingdeel of type Tunneldeel.

Let op: voor de Pastelvisualisatie worden de Overbruggingsdelen twee maal getekend. Zo worden met name de pijlers duidelijk zichtbaar. Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie.

2.4.4 Scheiding en Overige Scheiding

Het objecttype “Scheiding” wordt gevisualiseerd op basis van het attribuut “bgt-type” of “plus-type”. In de achtergrondvisualisatie wordt het objecttype niet gevisualiseerd.

2.5 Functioneel gebied

Het objecttype “Functioneel gebied” is onderdeel van de standaardvisualisatie. Het objecttype “Functioneel gebied” wordt voor de standaardvisualisatie gevisualiseerd op basis van het attribuut “bgt-type” of “plus-type” door middel van een vlaksymbool (waarbij slechts de grens van het functioneel gebied wordt afgebeeld) en een puntsymbool. Een puntsymbool wordt getoond in het centrum van het deel van een polygoon, dat op het beeldscherm zichtbaar is. Een vlaksymbool zou objecten binnen een functioneel gebied overlappen. De puntsymbolen worden in een aparte SLD aangeboden, zodat zij bovenop alle andere lijn-, punt- en tekstsymbolen kunnen worden afgebeeld. Deze puntsymbolen zijn meegeleverd als Scalable Vector Graphics (SVG) bestanden.

De objecten met de attribuutwaarde “Waterbergingsgebied” en “Kering” hebben naast het doorgetrokken lijnsymbool van de grens ook een extra lijnsymbool. Dit wordt gerealiseerd op basis van een geometrische driehoek uit het Truetype lettertype “Symbol”.

2.6 Registratief gebied

2.7 Openbare ruimte

Het objecttype “Openbare Ruimte wordt gevisualiseerd zonder gebruik te maken van de verschillende attributen.

2.7.1 Buurt

Het objecttype “Buurt” wordt gevisualiseerd zonder gebruik te maken van de verschillende attributen.

2.7.2 Stadsdeel

Het objecttype “Stadsdeel” wordt gevisualiseerd zonder gebruik te maken van de verschillende attributen.

2.7.3 Wijk

Het objecttype “Wijk” wordt gevisualiseerd zonder gebruik te maken van de verschillende attributen.

2.7.4 Waterschap

Het objecttype “Waterschap” wordt gevisualiseerd zonder gebruik te maken van de verschillende attributen.

2.7.5 Vegetatie-object

Het objecttype “Vegetatie-object” wordt alleen in de standaardvisualisatie gevisualiseerd op basis van het attribuut “plus-type”. De bomen krijgen een puntsymbool, de heggen een vlaksymbool of lijnsymbool.

3. Kaartbeschrifting

In de BGT worden teksten opgenomen en gevisualiseerd ten behoeve van de oriëntatie. De teksten zijn opgenomen als individuele puntobjecten met als attributen de naam die op de betreffende locatie afgebeeld dient te worden en de rotatie, de hoek waaronder de tekst geplaatst dient te worden. Deze teksten betreffen namen van openbare ruimten en nummeraanduidingsreeks bij panden. Voor de teksten die betrekking hebben op openbare ruimten wordt ook het type openbare ruimte vastgelegd.

In de standaardvisualisatie, pastelvisualisatie en de objectgerichte visualisatie wordt gebruik gemaakt van het lettertype 'Arial'. In de achtergrondvisualisatie wordt gebruik gemaakt van het lettertype 'RijksoverheidSansTextTT' en 'RijksoverheidSansHeadingTT'.

3.1 OpenbareRuimteLabel

In de visualisatie van de BGT worden namen gepresenteerd van alle openbare ruimten

zoals gedefinieerd in de BAG. Dit is bedoeld ter oriëntatie. Een naam van een openbare

ruimte kan meerdere malen worden gepresenteerd.

De visualisatie van een openbare ruimtenaam vindt plaats door de coördinaten van het midden (centrum) van de tekst vast te leggen, als mede de rotatie van de tekst ten opzichte van de normale tekstrichting. De naam wordt geautomatiseerd uit de BAG overgenomen.

Op basis van de attribuut “plus-type” wordt bepaald, of het attribuut “Rotatie” wordt gebruikt voor de visualisatie. Alleen voor het visualiseren van objecten met de domeinwaarde “Weg”, “Spoorbaan”, “Water” voor het attribuut “plus-type” wordt het attribuut “Rotatie” meegenomen in de visualisatie. De domeinwaarden voor het attribuut “Rotatie” liggen tussen de –90 graden en +90 graden.

De locaties van de puntobjecten worden ingewonnen op schaal 1:2000.

Figuur: Straatnamen en waternamen gepresenteerd in de standaardvisualisatie.

3.2 Nummeraanduidingreeks

In de visualisatie van de BGT worden nummeraanduidingen gepresenteerd behorend bij panden zoals gedefinieerd in de BAG voor de verblijfsobjecten in die panden. Dit is bedoeld ter oriëntatie. De nummeraanduidingen van verblijfsobjecten in een pand worden verzameld tot een nummeraanduidingreeks. Indien er slechts één huisnummer voorkomt wordt alleen deze getoond. Bij meerdere huisnummers worden het eerste en het laatste huisnummer getoond, gescheiden door een koppelteken, bijvoorbeeld '33-39'. Indien in een reeks ook huisletters voorkomen dan worden deze ook afgebeeld, bijvoorbeeld '33A-33Z' of '33A-39A'. Indien in een reeks ook toevoegingen voorkomen dan worden deze niet afgebeeld. Indien in een pand één en slechts één verblijfsobject voorkomt, dan wordt de nummeraanduiding hiervan volledig weergegeven, dus zowel het huisnummer als de eventueel aanwezige huisletter en/of de aanwezige toevoeging. Als een pand op de grens van twee of meer openbare ruimten is gelegen en nummeraanduidingen daarbinnen bij meerdere openbare ruimten horen, dan worden er meerdere (reeksen van) nummeraanduidingen afgebeeld overeenkomstig bovenstaande regels.

Figuur: Nummeraanduidingsreeks wordt geplaatst, waarbij de rotatie ten opzichte van de normale tekstrichting minimaal is.

De visualisatie van een nummeraanduidingreeks vindt plaats door de coördinaten van het midden (centrum) van de tekst vast te leggen, alsmede de rotatie van de tekst ten opzichte van de normale tekstrichting. De nummeraanduidingreeks dient te worden geplaatst tegen de ‘straatzijde’ van het pand aan, met een minimale hoek ten opzichte van de normale tekstrichting.

De locaties van de puntobjecten worden ingewonnen op schaal 1:1000.

4. Inrichtingselementen

De groepen inrichtingselementen worden onderscheiden door verschillende achtergrondkleuren van de iconen. Sommige groepen hebben een gezamenlijk puntsymbool, andere groepen hebben een puntsymbool voor de verschillende objecttypen. De puntsymbolen worden meegeleverd als Scalable Vector Graphics (SVG) bestanden en als TrueType-fontbestand.

5. Kaartsamenstelling

Naast de beschrijving van visualisatie van de objecttypen geeft onderstaande tabel aan, hoe de objecttypen geordend moeten worden om een kaart te realiseren:

Tabel: Overzicht van de tekenvolgorde van de objecttypen voor de verschillende visualisaties.

Teken- volgorde Objecttype Standaard Achtergrond Lijngericht Omtrekgericht Pastel Plan
1 Ongeclassificeerd Object x x x x x x
2 Ondersteunend Waterdeel x x x x x x
3 Waterdeel x x x x x x
4 Onbegroeid Terreindeel x x - - x x
5 Begroeid Terreindeel x x - - x x
6 Tunneldeel x x x x x x
7 Overbruggingsdeel x x x x x x
8 Ondersteunend Wegdeel x x x x x x
9 Wegdeel x x x x x x
10 Spoor x x x x x x
11 Pand x x x x x x
12 GebouwInstallatie x x x x x x
13 Overigbouwwerk x x x x x x
14 Kunstwerkdeel x x x x x x
15 Scheiding x - x x x x
16 OverigeScheiding - - x x x x
17 VegetatieObject x - - - - -
18 Openbare ruimte x - - - - -
19 Registratief gebied x - - - - -
20 Nummeraanduidingreeks x x x - x x
21 Openbareruimtelabel x x x - x x
22 Functioneel gebied x - - - - -

De serie 1-17 wordt indien van toepassing voor de betreffende visualisatie herhaald voor iedere set objecten met dezelfde domeinwaarde voor het attribuut relatieveHoogteligging. Nadat deze objecten zijn gevisualiseerd worden ten slotte de overige lagen gevisualiseerd over de andere objecten heen in de volgorde zoals is aangegeven in de tabel.

5.1 Specifieke tekeninstructies

5.1.1 Achtergrondvisualisatie

Voor de achtergrondvisualisatie worden dezelfde SLD’s toegepast op meerdere kaartlagen:

Tekenvolgorde Objecttype SLD
2 Ondersteunend Waterdeel achtergrond_water_polygon.sld
3 Waterdeel achtergrond_water_polygon.sld
4 Onbegroeid Terreindeel achtergrond_landuse_polygon.sld
5 Begroeid Terreindeel achtergrond_landuse_polygon.sld
6 Tunneldeel achtergrond_infra_extra_polygon.sld
7 Overbruggingsdeel achtergrond_infra_extra_polygon.sld
8 Ondersteunend Wegdeel achtergrond_infra_side.sld
9 Wegdeel achtergrond_infra.sld
10 Spoor achtergrond_infra.sld
11 Pand achtergrond_urban_polygon.sld
12 GebouwInstallatie achtergrond_urban_extra_polygon.sld
13 Overigbouwwerk achtergrond_urban_extra_polygon.sld
14 Kunstwerkdeel achtergrond_infra_extra_polygon.sld
15 Scheiding
Vlakgeometrie achtergrond_urban_extra_polygon.sld
Lijngeometrie achtergrond_barrier_line.sld
20 Nummeraanduidingreeks achtergrond_labels_numbers.sld
21 Openbareruimtelabel achtergrond_labels_names.sld

In de SLD’s voor de Achtergrondvisualisatie wordt een voorbeeld getoond hoe gebruik gemaakt kan worden van GeoServer-specifieke SLD-regels om de tekenvolgorde van de elementen binnen een laag op basis van de domeinwaarde voor het attribuut relatieveHoogteligging af te dwingen:

<vendoroption name="sortBy" ="">relatievehoogteligging\

<vendoroption name="sortByGroup" ="">terrain\

Indien geen gebruik wordt gemaakt van GeoServer of een versie lager dan 2.9, dan dient de serie 1-17 te worden herhaald voor iedere set objecten met dezelfde domeinwaarde voor het attribuut relatieveHoogteligging.

5.1.2 Icoonvisualisatie

De objecten in het objecttype Functioneel Gebied, die alleen IMGeo-inhoud zijn kunnen desgewenst worden meegenomen met de BGT-inhoud. De inrichtingselementen die alleen IMGeo-inhoud zijn, worden in een aparte icoonvisualisatie (met of zonder het Functioneel Gebied) verbeeld, apart van de overige 4 visualisaties. Onderstaande tabel geeft aan, hoe de inrichtingselementen geordend moeten worden om een kaart te realiseren:

Tekenvolgorde Objecttype
1 Waterinrichtingselement
2 Weginrichtingselement
3 Wegdeel
4 Put
5 Bak
6 Bord
7 Installatie
8 Kast
9 Paal
10 Sensor
11 Straatmeubilair
12 VegetatieObject
13 Mast
14 Functioneel Gebied

5.1.3 Pastelvisualisatie

Voor de Pastelvisualisatie worden de Overbruggingsdelen twee maal getekend. De eerste maal worden de Overbruggingsdelen getekend in de hierboven aangegeven volgorde. De tweede maal worden de Overbruggingsdelen getekend bovenop alle andere objecten.

5.1.4 Kruinlijnen

De kruinlijngeometrie van een object wordt door middel van een aparte SLD gevisualiseerd. Het maakt een integraal onderdeel uit van een object en is dus geen aparte laag in de visualisatie.

6. Verklarende woordenlijst

Term Uitleg
BGT De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) legt alle objecten vast die in het terrein aanwezig zijn, zoals huizen, wegen en dijken. De BGT wordt een nieuwe basisregistratie, gebaseerd op de huidige Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN).
IMGeo Het Informatiemodel Geografie (IMGeo) is opgezet om objectgericht grootschalige geometrie uit te kunnen wisselen tussen partijen via de landelijke GML-standaard. Geografische informatie van objecten als panden, wegdelen of waterdelen wordt inclusief administratieve kenmerken uitgewisseld.
KML De Keyhole Markup Language (KML) beschrijft zowel visualisatie van kaartobjecten voor online kaarten en digitale globes als de navigatie binnen de online kaart of digitale globe. KML is ontwikkeld door Google en is een standaard van het Open Geospatial Consortium.
OGC Het wereldwijd opererende Open Geospatial Consortium heeft als belangrijkste doel om de uitwisselbaarheid van geo-informatie binnen en tussen organisaties te verbeteren op basis van open standaarden. Ook bekend onder de oude naam Open GIS Consortium.
SLD De Styled Layer Descriptor (SLD) Implementation Specification beschrijft hoe de Web Map Server (versie 1.0 & 1.1) specificatie kan worden uitgebreid met als doel om gebruikersgedefinieerde symbolen voor object data toe te staan. In de WMS SLD specificatie wordt een XML syntax beschreven, die aanduidt hoe een OGC Web Map Server haar eigen data moet tonen.
SVG De Scalable Vector Graphics (SVG) is een open specificatie van het World Wide Web Consortium (W3C) voor een bestandsformaat om tweedimensionale afbeeldingen mee te beschrijven. De bestanden kunnen worden bewerkt met behulp van tekenpakketten zoals Adobe Illustrator of Inkscape.
WMS Web Map Service is een Open Geospatial Consortium (OGC) standaard voor het tonen van kaarten middels online diensten. Een Web Map Service (WMS) publiceert "kaarten" (dit betekent: een visuele voorstelling van de geografische en thematische data, niet de data zelf) op het Web. De WMS biedt een manier om gelijktijdig een visueel overzicht te krijgen van complexe en gedistribueerde geografische kaarten, met behulp van Internet technologie.