Volgorde van aanmaken en versturen van berichten in het Geo-BOR berichtenverkeer

Geonovum Werkafspraak
Vastgestelde versie

This version:
https://docs.geostandaarden.nl/bgt/def-wa-IMGeo-20180911/
Vorige versie:
https://www.geonovum.nl/uploads/documents/20171208_geobor_werkafspraak_volgorde_aanmaken_versturen_berichten.pdf
Editor:
, Geonovum,
Participate:
GitHub Geonovum/IMGeo
File a bug
Commit history
Pull requests
Rechtenbeleid:

Abstract

Dit document beschrijft een werkafspraak voor het volgorde van aanmaken en verzenden van berichten in het Geo-BOR berichtenverkeer.

Status of This Document

Dit is de definitieve versie van de werkafspraak. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.

1. Aanleiding

In §2.8.4 van de specificaties van het Geo-BOR berichtenverkeer staat dat:

“In Geo-BOR berichtenverkeer kunnen berichten in willekeurige volgorde worden verzonden. De verwerking van een wachtrij van ontvangen berichten geschiedt op volgorde van tijdstipBericht conform de StUF-standaard (bron: [StUF]).”

De StUF-standaard stelt wel als randvoorwaarde dat het tijdstipBericht van een bericht groter is dan het tijdstipBericht van alle eerder door een systeem aangemaakte berichten. De specificaties van het Geo-BOR berichtenverkeer geven onduidelijkheid in relatie tot deze StUF-eis, vooral wanneer latere kleine berichten, eerder verstuurde grote berichten inhalen.

De juiste wijze van aanmaken en verzenden is daarom als volgt:

  1. bericht aanmaken,

  2. bericht verzenden,

  3. wachten op synchrone bevestiging (Bv03 of Fo03) en

  4. dan volgend bericht aanmaken met nieuw/later tijdstipBericht.

Als deze wijze van aanmaken en verzenden niet wordt gevolgd, loopt de verzendende applicatie het risico dat de ontvangende applicatie een (logistieke) fout teruggeeft: StUF019 TijdstipBericht niet groter dan voorgaand TijdstipBericht van zender.

Er blijft gelden dat BOR de berichten verwerkt op basis van tijdstipBericht c.q. mutaties in berichten o.b.v. tijdstipRegistratie om berichten met latere mutaties niet eerder te verwerken bij inhalen van berichten.

2. Werkafspraak

De volgende werkafspraak geldt voor het Geo-BOR berichtenverkeer met nadere eisen aan de volgorde van aanmaken en versturen van berichten:

“Een volgend bericht wordt pas aangemaakt en verstuurd na ontvangst van een bevestigingsbericht (Bv03) of foutbericht (Fo03) op het voorgaande bericht.”

Voorts mag BOR enkel bij toevoegingskennisgevingen het IMGeo-identificatie (ofwel: lokaalID) leeg laten. Het berichtschema staat ook namelijk ook toe dat bij wijzigingskennisgevingen BOR geen IMGeo-identificatie invult. Echter, voor een juiste afhandeling van mutaties op door BOR-toegevoegde objecten heeft Geo de IMGeo-identificatie nodig.

3. Impact

Leveranciers dienen de applicatie aan te passen zodanig dat aan bovenstaande werkafspraak wordt voldaan.

4. Registratie

Een melding over dit onderwerp is opgenomen in het registratiesysteem dat Geonovum voor het beheer van de BGT|IMGeo standaarden gebruikt. Het issue is geregistreerd als: #157.