BGT berichtenverkeer

Geonovum Werkafspraak
Versie ter vaststelling

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/vv-wa-IMGeo-20230321/
Laatste gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/werkafspraken/bgt-berichtenverkeer/
Vorige versie:
https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/vv-wa-IMGeo-20220905/
Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/IMGeo/werkafspraken/bgt-berichtenverkeer/
Auteur:
Geonovum,
Mee doen:
GitHub Geonovum/IMGeo
File a bug
Commit history
Pull requests
Rechtenbeleid:

Abstract

Dit document beschrijft een werkafspraak voor het BGT berichtenverkeer als gevolg van de overgang van de functionaliteit van systeem BRAVO naar Kadaster.

Status of This Document

This section describes the status of this document at the time of its publication. Other documents may supersede this document. A list of current Geonovum publications and the latest revision of this document can be found via https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden(in Dutch).

Dit is een definitief concept van de nieuwe versie van de werkafspraak. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.

1. Aanleiding

In de opbouwfase van de BGT leverden bronhouders via het systeem BRAVO van het SVB-BGT hun initiële levering en mutatielevering aan de Landelijke Voorziening BGT (LV-BGT).

Met de afbouw van het bureau SVB-BGT wordt de functionaliteit van het systeem BRAVO overgedragen aan het Kadaster. Dit betekent dat bronhouder in 2023 direct gaat aanleveren aan de LV-BGT, zonder tussenkomst van BRAVO.

Dit heeft gevolgen voor het BGT berichtenverkeer zoals dat nu in de Standaard BGT berichtenverkeer versie 1.0 is vastgelegd. Middels deze werkafspraak worden de wijzigingen in het BGT berichtenverkeer vastgelegd, waarbij het uitgangspunt is dat de impact op de bronhouders en hun software zo laag mogelijk wordt gehouden.

2. Werkafspraak

De volgende werkafspraak geldt voor de BGT keten voor de uitwisseling van berichten tussen bronhouder en de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT):

Onderdeel 1. Het portaal en berichtensysteem BRAVO van SVB-BGT wordt geschrapt in het BGT berichtenverkeer. De communicatie / uitwisseling tussen bronhouders en LV BGT is in het vervolg rechtstreeks, zonder tussenkomst van het systeem BRAVO van SVB-BGT.

Onderdeel 2. Bronhouder of dataleverancier levert de berichten aan het LV BGT berichtensysteem en/of portaal aan (al dan niet via broker). In de stuurgegevens van een bericht aan het LV BGT berichtensysteem of portaal dient bronhouder of dataleverancier de code ‘K0001’ op te nemen in het element «organisatie» van «ontvanger».

Onderdeel 1 van deze werkafspraak treedt in werking bij het beschikbaar komen van het nieuwe LV BGT berichtensysteem en portaal. Onderdeel 2 van deze werkafspraak treedt in werking vanaf 3 maanden na de releasedatum van het nieuwe LV BGT berichtensysteem en portaal (zie impact voor meer informatie over de releasedatum, implementatie en overgangsperiode).

2.1 Wijzigingen in het berichtenverkeer

De gewijzigde uitwisseling tussen bronhouder en LV BGT voor handmatige upload/download wordt weergegeven in onderstaand sequentiediagram.

De gewijzigde uitwisseling tussen bronhouder en LV BGT voor automatisch berichtenverkeer wordt weergegeven in onderstaand sequentiediagram.

2.1.1 Vooraankondigen

 1. Bronhouder maakt vooraankondiging aan via Portaal LV BGT of stuurt vooraankondigingsbericht aan Berichtensysteem LV BGT.

 2. Bronhouder neemt in de stuurgegevens van het vooraankondigingsbericht (vavDi01) de gegevens van SVB-BGT of LV BGT op als «ontvanger»

 3. LV BGT ontvangt en verwerkt het vooraankondigingsbericht (vavDi01).

 4. LV BGT notificeert geraakte bronhouder rechtstreeks van vooraankondiging(en) binnen zijn interessegebied, middels een email of geautomatiseerd bericht.

 5. LV BGT neemt in de stuurgegevens van het vooraankondigingsbericht (vavDi01) de gegevens van geraakte bronhouder op als «ontvanger».

 6. Tot 3 maanden na de releasedatum stuurt LV BGT in de stuurgegevens van het bericht als «zender» de gegevens van SVB-BGT. Vanaf 3 maanden na de releasedatum stuurt LV BGT in de stuurgegevens van het bericht als «zender» de eigen stuurgegevens.

2.1.2 Aanleveren van mutaties en terugkoppeling van werking

 1. Bronhouder levert mutaties rechtstreeks aan LV BGT van het Kadaster.

 2. Bronhouder levert een mutatiebericht van het type mtbSVBDi01 aan LV BGT. Het mutatiebericht tussen SVB-BGT en LV BGT (mtbLVDi01) vervalt in de Standaard BGT berichtenverkeer.

 3. Bronhouder neemt in de stuurgegevens van het ophaalverzoek (opvDi01) en mutatiebericht (mtbSVBDi01) de gegevens van SVB-BGT of LV BGT op als «ontvanger».

 4. LV BGT stuurt het verwerkingsresultaat middels emailnotificatie of geautomatiseerd reponsbericht (mtbDu01) rechtstreeks naar bronhouder.

 5. LV BGT neemt in de stuurgegevens van het responsbericht (mtbDu01) de gegevens van bronhouder op als «ontvanger».

 6. Tot 3 maanden na de releasedatum stuurt LV BGT in de stuurgegevens van het bericht als «zender» de gegevens van SVB-BGT. Vanaf 3 maanden na de releasedatum stuurt LV BGT in de stuurgegevens van het bericht als «zender» de eigen stuurgegevens.

2.1.3 Actualiseren

 1. Bronhouder actualiseert rechtstreeks via de LV BGT. Bronhouder kan via het Portaal LV BGT een interessegebied aanmaken of uploaden (GML).

 2. LV BGT notificeert geraakte bronhouder rechtstreeks van mutaties binnen zijn interessegebied, middels een email of geautomatiseerd bericht.

 3. LV BGT neemt in de stuurgegevens van het ophaalverzoek (opvDi01) en mutatiebericht (mtbSVBDi01) de gegevens van bronhouder op als «ontvanger».

 4. Tot 3 maanden na de releasedatum stuurt LV BGT in de stuurgegevens van het bericht als «zender> de gegevens van SVB-BGT. Vanaf 3 maanden na de releasedatum stuurt LV BGT in de stuurgegevens van het bericht als «zender» de eigen stuurgegevens.

###

2.1.4 Vervallen: initieel leveren

Omdat de opbouwfase van de BGT is afgerond wordt in deze werkafspraak ook geregeld dat alle berichten en scenario’s voor het initieel leveren van BGT gegevens komen te vervallen:

 1. Processtap Assembleren vervalt in het BGT berichtenverkeer.

 2. Scenario’s in hoofdstuk 3 Initieel leveren vervallen in zijn geheel.

 3. Bericht actualisatiebericht na assemblage (mtoDi01) vervalt.

Het gewijzigde berichtenverkeer wordt samengevat in het volgende document.

3. Impact

De volgende impact wordt voorzien voor de schakels in de BGT keten.

3.1 Implementatie en overgangsperiode

Uiterlijk 3 maanden vóór de releasedatum van het nieuwe LV BGT berichtensysteem en portaal wordt de release en daarmee het beschikbaar komen voor aansluiting van bronhouders en dataleveranciers op het nieuwe LV BGT systeem gecommuniceerd via de website van het Kadaster en Geonovum.

Er wordt een overgangsperiode gehanteerd voor de code van «organisatie» in «ontvanger» van de stuurgegevens van de berichten:

4. Registratie

Een melding over dit onderwerp is opgenomen in het registratiesysteem dat Geonovum voor het beheer van de BGT|IMGeo standaarden gebruikt. Het issue is bekend onder: Github #22.

Een geconsolideerde versie waarin de wijzigingen op het BGT berichtenverkeer zijn verwerkt, wordt ter informatie gepubliceerd via de werkomgeving van de BGT|IMGeo standaarden. Deze geconsolideerde versie krijgt geen formele status.