BGT berichtenverkeer

Geonovum Werkafspraak
Versie ter vaststelling

This version:
https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/vv-wa-IMGeo-20220905/
Latest published version:
https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/werkafspraken/bgt-berichtenverkeer/
Vorige versie:
https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/cv-wa-IMGeo-20220308/
Latest editor's draft:
https://geonovum.github.io/IMGeo/werkafspraken/bgt-berichtenverkeer/
Editor:
Geonovum,
Participate:
GitHub Geonovum/IMGeo
File a bug
Commit history
Pull requests
Rechtenbeleid:

Abstract

Dit document beschrijft een werkafspraak voor het BGT berichtenverkeer als gevolg van de overgang van de functionaliteit van systeem BRAVO naar Kadaster.

Status of This Document

This section describes the status of this document at the time of its publication. Other documents may supersede this document. A list of current Geonovum publications and the latest revision of this document can be found via https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden(in Dutch).

Dit is een definitief concept van de nieuwe versie van de werkafspraak. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.

1. Aanleiding

In de opbouwfase van de BGT leverden bronhouders via het systeem BRAVO van het SVB-BGT hun initiële levering en mutatielevering aan de Landelijke Voorziening BGT (LV-BGT).

Met de afbouw van het bureau SVB-BGT wordt de functionaliteit van het systeem BRAVO overgedragen aan het Kadaster. Dit betekent dat bronhouder per 1 november 2022 direct aanlevert aan de LV-BGT, zonder tussenkomst van BRAVO.

Dit heeft gevolgen voor het BGT berichtenverkeer zoals dat nu in de Standaard BGT berichtenverkeer is vastgelegd. Middels deze werkafspraak worden de wijzigingen in het BGT berichtenverkeer vastgelegd, waarbij het uitgangspunt is dat de impact op de bronhouders en hun software zo laag mogelijk wordt gehouden.

2. Werkafspraak

De volgende werkafspraak geldt voor de BGT keten voor de uitwisseling van berichten tussen bronhouder en de Landelijke Voorziening BGT (LV-BGT):

Het portaal en berichtensysteem BRAVO van SVB-BGT wordt geschrapt in het BGT berichtenverkeer. De communicatie / uitwisseling tussen bronhouders en LV-BGT is in het vervolg rechtstreeks, zonder tussenkomst van het systeem BRAVO van SVB-BGT.*

Deze werkafspraak treedt per 1 november 2022 inwerking.

Dit betekent de volgende wijzigingen voor het BGT berichtenverkeer:

Vooraankondigen

 1. Bronhouder maakt vooraankondiging aan via Portaal LV-BGT of stuurt vooraankondigingsbericht aan Berichtensysteem LV-BGT.

 2. Bronhouder neemt in de stuurgegevens van het vooraankondigingsbericht (vavDi01) de gegevens van SVB-BGT of LV-BGT op als «ontvanger».

 3. LV-BGT ontvangt en verwerkt het vooraankondigingsbericht (vavDi01).

 4. LV-BGT notificeert geraakte bronhouder rechtstreeks van vooraankondiging(en) binnen zijn interessegebied, middels een email of geautomatiseerd bericht.

 5. LV-BGT neemt in de stuurgegevens van het vooraankondigingsbericht (vavDi01) de gegevens van geraakte bronhouder op als «ontvanger».

 6. Tot 1 juli 2023 stuurt LV-BGT in de stuurgegevens van het bericht als «zender» de gegevens van SVB-BGT. Vanaf 1 juli 2023 stuurt LV-BGT in de stuurgegevens van het bericht als «zender» de eigen stuurgegevens.

Aanleveren van mutaties en terugkoppeling van werking

 1. Bronhouder levert mutaties rechtstreeks aan LV-BGT van het Kadaster.

 2. Bronhouder levert een mutatiebericht van het type mtbSVBDi01 aan LV-BGT. Het mutatiebericht tussen SVB-BGT en LV-BGT (mtbLVDi01) vervalt in de Standaard BGT berichtenverkeer.

 3. Bronhouder neemt in de stuurgegevens van het ophaalverzoek (opvDi01) en mutatiebericht (mtbSVBDi01) de gegevens van SVB-BGT of LV-BGT op als «ontvanger».

 4. LV-BGT stuurt het verwerkingsresultaat middels emailnotificatie of geautomatiseerd reponsbericht (mtbDu01) rechtstreeks naar bronhouder.

 5. LV-BGT neemt in de stuurgegevens van het responsbericht (mtbDu01) de gegevens van bronhouder op als «ontvanger».

 6. Tot 1 juli 2023 stuurt LV-BGT in de stuurgegevens van het bericht als «zender» de gegevens van SVB-BGT. Vanaf 1 juli 2023 stuurt LV-BGT in de stuurgegevens van het bericht als «zender» de eigen stuurgegevens.

Actualiseren

 1. Bronhouder actualiseert rechtstreeks via de LV-BGT. Bronhouder kan via het Portaal LV-BGT een interessegebied aanmaken of uploaden (GML).

 2. LV-BGT notificeert geraakte bronhouder rechtstreeks van mutaties binnen zijn interessegebied, middels een email of geautomatiseerd bericht.

 3. LV-BGT neemt in de stuurgegevens van het ophaalverzoek (opvDi01) en mutatiebericht (mtbSVBDi01) de gegevens van bronhouder op als «ontvanger».

 4. Tot 1 juli 2023 stuurt LV-BGT in de stuurgegevens van het bericht als «zender» de gegevens van SVB-BGT. Vanaf 1 juli 2023 stuurt LV-BGT in de stuurgegevens van het bericht als «zender» de eigen stuurgegevens.

De gewijzigde uitwisseling tussen bronhouder en LV-BGT voor handmatige upload/download wordt weergegeven in onderstaand sequentiediagram.

De gewijzigde uitwisseling tussen bronhouder en LV-BGT voor automatisch berichtenverkeer wordt weergegeven in onderstaand sequentiediagram.

Vervallen initieel leveren

Omdat de opbouwfase van de BGT is afgerond wordt in deze werkafspraak ook geregeld dat alle berichten en scenario’s voor het initieel leveren van BGT gegevens komen te vervallen:

 1. Processtap Assembleren vervalt in het BGT berichtenverkeer.

 2. Scenario’s in hoofdstuk 3 Initieel leveren vervallen in zijn geheel.

 3. Bericht actualisatiebericht na assemblage (mtoDi01) vervalt.

3. Impact

Er wordt een overgangsperiode gehanteerd voor de stuurgegevens van het bericht:

De volgende impact wordt voorzien voor de schakels in de BGT keten.

4. Registratie

Een melding over dit onderwerp is opgenomen in het registratiesysteem dat Geonovum voor het beheer van de BGT|IMGeo standaarden gebruikt. Het issue is bekend onder: Github #22.

Een geconsolideerde versie waarin de wijzigingen op het BGT berichtenverkeer zijn verwerkt, wordt ter informatie gepubliceerd via de werkomgeving van de BGT|IMGeo standaarden. Deze geconsolideerde versie krijgt geen formele status.