Tijdzones in berichtenverkeer en formele historie van objecten

Geonovum Werkafspraak
Vastgestelde versie

This version:
https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/def-wa-IMGeo-20200220/
Latest editor's draft:
http://geonovum.github.io/IMGeo/werkafspraken/tijdzone-berichtenverkeer-objecten/
Editor:
Geonovum,
Participate:
GitHub Geonovum/IMGeo
File a bug
Commit history
Pull requests
Rechtenbeleid:

Abstract

Dit document beschrijft een werkafspraak voor de te hanteren tijdzones in het berichtenverkeer en voor de formele historie van objecten voor het LV-BGT, BAG-BGT en Geo-BOR berichtenverkeer.

Status of This Document

Dit is de definitieve versie van de werkafspraak. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.

1. Aanleiding

In de catalogi van de BGT en IMGeo, en de koppelvlakspecificaties voor het LV-BGT berichtenverkeer, BAG-BGT berichtenverkeer en Geo-BOR berichtenverkeer is nergens expliciet vastgelegd welke tijdzone moet worden gehanteerd voor berichten (StUF:tijdstipBericht) en de formele historie van objecten (tijdstipRegistratie, eindRegistratie en LV-publicatiedatum).

Deze werkafspraak legt de eerdere afspraken over toepassing van tijdzone in tijdstippen in berichtenverkeer en bij objecten expliciet vast.

2. Werkafspraak

Voor het BGT, BAG-BGT en Geo-BOR berichtenverkeer geldt de volgende werkafspraak voor de toepassing van tijdstippen in berichtenverkeer en formele historie van objecten.

2.1 Berichtenverkeer

Voor het berichtenverkeer wordt de continue tijd UTC+1 zonder zomer/wintertijd aangehouden in het tijdstipBericht in de StUF:stuurgegevens.

2.2 Formele historie van objecten

Voor de tijdstippen van BAG- en IMGeo objecten volgt deze werkafspraak de regels voor Tijdgeldigheid zoals opgenomen in paragraaf 4.7.3. van de Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen – 2018 van 1 juli 2018, ofwel:

Voor het ontstaan, wijzigen en vervallen van objecten geldt de Nederlandse wettelijke tijd. Daarbij wordt in de winter de wintertijd aangehouden, ofewel Midden-Europese Tijd, en in de zomer de zomertijd, ofewel Midden-Europese Zomertijd. Om dubbele tijdstippen te voorkomen mag in de nacht van zomertijd naar wintertijd (ofewel de nacht van zaterdag op zondag in het laatste weekend van oktober wanneer de klok een uur teruggaat ) geen tijdstip worden toegekend aan (versies van) objecten.

3. Impact

Dit is een bestaande werkwijze; de impact wordt ingeschat op nihil.

4. Registratie

Een melding over dit onderwerp is opgenomen in het registratiesysteem dat Geonovum voor het beheer van de BGT|IMGeo standaarden gebruikt. Het issue is bekend onder: #45 en #58.