BGT berichtenverkeer

Geonovum Werkafspraak
Consultatieversie

This version:
https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/cv-wa-IMGeo-20220308/
Latest published version:
https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/werkafspraken/bgt-berichtenverkeer/
Latest editor's draft:
https://geonovum.github.io/IMGeo/werkafspraken/bgt-berichtenverkeer/
Editor:
Geonovum,
Participate:
GitHub Geonovum/IMGeo
File a bug
Commit history
Pull requests
Rechtenbeleid:

Abstract

Dit document beschrijft een werkafspraak voor het BGT berichtenverkeer als gevolg van de overgang van de functionaliteit van systeem BRAVO naar Kadaster.

Status of This Document

This section describes the status of this document at the time of its publication. Other documents may supersede this document. A list of current Geonovum publications and the latest revision of this document can be found via https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden(in Dutch).

Dit is een door de werkgroep goedgekeurde consultatieversie. Commentaar over dit document kan gestuurd worden naar geo-standaarden@geonovum.nl.

1. Aanleiding

In de opbouwfase van de BGT leverden bronhouders via het systeem BRAVO van het SVB-BGT hun initiële levering en mutatielevering aan de Landelijke Voorziening BGT (LV-BGT).

Met de afbouw van het bureau SVB-BGT wordt de functionaliteit van het systeem BRAVO overgedragen aan het Kadaster. Dit betekent dat bronhouder per 1 november 2022 direct aanlevert aan de LV-BGT, zonder tussenkomst van BRAVO.

Dit heeft gevolgen voor het BGT berichtenverkeer zoals dat nu in de Standaard BGT berichtenverkeer is vastgelegd. Middels deze werkafspraak worden de wijzigingen in het BGT berichtenverkeer vastgelegd, waarbij het uitgangspunt is dat de impact op de bronhouders en hun software zo laag mogelijk wordt gehouden.

Figuur. In het BGT berichtenverkeer zal de schakel SVB-BGT per 1 november 2022 komen te vervallen.

2. Werkafspraak

De volgende werkafspraak geldt voor de BGT keten voor de uitwisseling van berichten tussen bronhouder en de Landelijke Voorziening BGT (LV-BGT):

Het portaal en berichtensysteem BRAVO van SVB-BGT wordt geschrapt in het BGT berichtenverkeer. De communicatie / uitwisseling tussen bronhouders en LV-BGT is in het vervolg rechtstreeks, zonder tussenkomst van het systeem BRAVO van SVB-BGT.*

Deze werkafspraak treedt per 1 november 2022 inwerking.

Dit betekent de volgende wijzigingen voor het BGT berichtenverkeer:

Vooraankondigen

 1. Bronhouder maakt vooraankondiging aan via Portaal LV-BGT of stuurt vooraankondigingsbericht aan Berichtensysteem LV-BGT.

 2. Bronhouder neemt in de stuurgegevens van het vooraankondigingsbericht (vavDi01) de gegevens van SVB-BGT of LV-BGT op als «ontvanger».

 3. LV-BGT ontvangt en verwerkt het vooraankondigingsbericht (vavDi01).

 4. LV-BGT notificeert geraakte bronhouder rechtstreeks van vooraankondiging(en) binnen zijn interessegebied, middels een email of geautomatiseerd bericht.

 5. LV-BGT neemt in de stuurgegevens van het vooraankondigingsbericht (vavDi01) de gegevens van geraakte bronhouder op als «ontvanger».

 6. Tot 1 juli 2023 stuurt LV-BGT in de stuurgegevens van het bericht als «zender» de gegevens van SVB-BGT. Vanaf 1 juli 2023 stuurt LV-BGT in de stuurgegevens van het bericht als «zender» de eigen stuurgegevens.

Aanleveren van mutaties en terugkoppeling van werking

 1. Bronhouder levert mutaties rechtstreeks aan LV-BGT van het Kadaster.

 2. Bronhouder levert een mutatiebericht van het type mtbSVBDi01 aan LV-BGT. Het mutatiebericht tussen SVB-BGT en LV-BGT (mtbLVDi01) vervalt in de Standaard BGT berichtenverkeer.

 3. Bronhouder neemt in de stuurgegevens van het ophaalverzoek (opvDi01) en mutatiebericht (mtbSVBDi01) de gegevens van SVB-BGT of LV-BGT op als «ontvanger».

 4. LV-BGT stuurt het verwerkingsresultaat middels emailnotificatie of geautomatiseerd reponsbericht (mtbDu01) rechtstreeks naar bronhouder.

 5. LV-BGT neemt in de stuurgegevens van het responsbericht (mtbDu01) de gegevens van bronhouder op als «ontvanger».

 6. Tot 1 juli 2023 stuurt LV-BGT in de stuurgegevens van het bericht als «zender» de gegevens van SVB-BGT. Vanaf 1 juli 2023 stuurt LV-BGT in de stuurgegevens van het bericht als «zender» de eigen stuurgegevens.

Actualiseren

 1. Bronhouder actualiseert rechtstreeks via de LV-BGT. Bronhouder kan via het Portaal LV-BGT een interessegebied aanmaken of uploaden (GML).

 2. LV-BGT notificeert geraakte bronhouder rechtstreeks van mutaties binnen zijn interessegebied, middels een email of geautomatiseerd bericht.

 3. LV-BGT neemt in de stuurgegevens van het ophaalverzoek (opvDi01) en mutatiebericht (mtbSVBDi01) de gegevens van bronhouder op als «ontvanger».

 4. Tot 1 juli 2023 stuurt LV-BGT in de stuurgegevens van het bericht als «zender» de gegevens van SVB-BGT. Vanaf 1 juli 2023 stuurt LV-BGT in de stuurgegevens van het bericht als «zender» de eigen stuurgegevens.

De gewijzigde uitwisseling tussen bronhouder en LV-BGT voor handmatige upload/download wordt weergegeven in onderstaand sequentiediagram.

N.B. Mocht hieronder geen afbeelding zichtbaar zijn, ververs de pagina dan met CTRL+F5.

sequenceDiagram   participant Medewerker Geabonneerde bronhouder     participant Medewerker Bronhouder     participant Portaal LV BGT  Note over Medewerker Bronhouder, Portaal LV BGT: Bronhouder maakt vooraankondiging aan in portaal activate Portaal LV BGT alt Als vooraankondiging raakt aan interessegebied van Geabonneerde bronhouder Portaal LV BGT--»»Medewerker Geabonneerde bronhouder: notificatie vooraankondiging (email) end deactivate Portaal LV BGT Note over Medewerker Bronhouder, Portaal LV BGT: Bronhouder maakt levering aan in Portaal. activate Portaal LV BGT Medewerker Bronhouder--»»Portaal LV BGT: mutatiebericht (ZIP: mtbSVBDi01) deactivate Portaal LV BGT Note over Portaal LV BGT: Controle en registratie door LV BGT activate Portaal LV BGT     Portaal LV BGT--»»Medewerker Bronhouder: verwerkingsverslag (PDF+GML) deactivate Portaal LV BGT alt Als mutatie raakt aan interessegebied van Geabonneerde bronhouder Portaal LV BGT--»»Medewerker Geabonneerde bronhouder: notificatie actualisatie (email) activate Portaal LV BGT Portaal LV BGT--»»Medewerker Geabonneerde bronhouder: actualisatiebericht (ZIP: mtbSVBDi01) deactivate Portaal LV BGT end

De gewijzigde uitwisseling tussen bronhouder en LV-BGT voor automatisch berichtenverkeer wordt weergegeven in onderstaand sequentiediagram.

N.B. Mocht hieronder geen afbeelding zichtbaar zijn, ververs de pagina dan met CTRL+F5.

sequenceDiagram   participant Berichtensysteem Geabonneerde bronhouder     participant Berichtensysteem Bronhouder     participant Berichtensysteem LV BGT Berichtensysteem Bronhouder--»»Berichtensysteem LV BGT: vooraankondigingsbericht (vavDi01) activate Berichtensysteem LV BGT alt Als vooraankondiging raakt aan interessegebied van Geabonneerde bronhouder Berichtensysteem LV BGT--»»Berichtensysteem Geabonneerde bronhouder: vooraankondigingsbericht (vavDi01) end deactivate Berichtensysteem LV BGT Berichtensysteem Bronhouder--»»Berichtensysteem LV BGT: ophaalverzoek (opvDi01) activate Berichtensysteem LV BGT Note over Berichtensysteem Bronhouder , Berichtensysteem LV BGT: LV-BGT haalt mutatiebericht op Berichtensysteem Bronhouder--»»Berichtensysteem LV BGT: mutatiebericht (ZIP: mtbSVBDi01) deactivate Berichtensysteem LV BGT Note over Berichtensysteem LV BGT: Controle en registratie door LV BGT activate Berichtensysteem LV BGT Berichtensysteem LV BGT--»»Berichtensysteem Bronhouder: mutatierespons (mtbDu01)     Note over Berichtensysteem Bronhouder, Berichtensysteem LV BGT: Bronhouder downloadt verwerkingsverslag Berichtensysteem LV BGT--»»Berichtensysteem Bronhouder: verwerkingsverslag (PDF+GML) deactivate Berichtensysteem LV BGT alt Als mutatie raakt aan interessegebied Geabonneerde bronhouder Berichtensysteem LV BGT--»»Berichtensysteem Geabonneerde bronhouder: ophaalverzoek (opvDi01) activate Berichtensysteem LV BGT Note over Berichtensysteem Geabonneerde bronhouder, Berichtensysteem LV BGT: Geabonneerde bronhouder haal mutatiebericht op Berichtensysteem LV BGT--»»Berichtensysteem Geabonneerde bronhouder: mutatiebericht (ZIP: mtbSVBDi01) deactivate Berichtensysteem LV BGT end

Vervallen initieel leveren

Omdat de opbouwfase van de BGT is afgerond wordt in deze werkafspraak ook geregeld dat alle berichten en scenario’s voor het initieel leveren van BGT gegevens komen te vervallen:

 1. Processtap Assembleren vervalt in het BGT berichtenverkeer.

 2. Scenario’s in hoofdstuk 3 Initieel leveren vervallen in zijn geheel.

 3. Bericht actualisatiebericht na assemblage (mtoDi01) vervalt.

Het gewijzigde berichtenverkeer wordt samengevat in het volgende document.

3. Impact

Er wordt een overgangsperiode gehanteerd voor de stuurgegevens van het bericht:

De volgende impact wordt voorzien voor de schakels in de BGT keten.

4. Registratie

Een melding over dit onderwerp is opgenomen in het registratiesysteem dat Geonovum voor het beheer van de BGT|IMGeo standaarden gebruikt. Het issue is bekend onder: Github #22.

Een geconsolideerde versie waarin de wijzigingen op het BGT berichtenverkeer zijn verwerkt, wordt ter informatie gepubliceerd via de werkomgeving van de BGT|IMGeo standaarden. Deze geconsolideerde versie krijgt geen formele status.