Publiceren van omgevingsdocumenten voor en na inwerkingtreden Omgevingswet

Geonovum Algemeen
Vastgestelde versie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/dso/def-al-pub0001-20230926/
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/dso/pub0001/
Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/dso-pub0001/
Redacteur:
TPOD-team (Geonovum)
Auteur:
TPOD-team (Geonovum)

1. Publiceren van omgevingsdocumenten voor en na inwerkingtreden Omgevingswet

Onderstaand een overzicht voor de meest gebruikte omgevingsdocumenten wanneer voorafgaand en rondom inwerkingtreden van de Omgevingswet het ontwerpbesluit gepubliceerd kan worden, wanneer het bestuursorgaan het kan vaststellen (het definitief besluit kan nemen), wanneer het besluit bekendgemaakt kan worden en wanneer het besluit in werking kan treden. Dit is een technisch overzicht van de mogelijkheden. Of het daadwerkelijk in een concreet geval mogelijk is hangt af van de daadwerkelijk gevoerde procedure

Voor alle omgevingsdocumenten gelden de eisen van de LVBB:

Instrument

Handeling

Juridisch

Specifiek

Omgevingsplanwijziging

Zie paragraaf 10.4 TPOD omgevingsplan

Publicatie ontwerp

Kan al voor 01-01-2024

Vaststelling

Kan al voor 01-01-2024

Bekendmaking

Vanaf 01-01-2024[2] Artikel 22.3 Ow

Let op: ten minste 2 weken na vaststelling[3] Artikel 16.77b lid 1 Ow

Inwerkingtreding

4 weken na bekendmaking, tenzij latere datum in besluit[4] Artikel 16.78 lid 1 Ow

Waterschapsverordening

Zie paragraaf 10.4 TPOD waterschapsverordening

Publicatie ontwerp

Kan al voor 01-01-2024

Vaststelling

Kan al voor 01-01-2024

Bekendmaking

Kan al voor 01-01-2024

Eerste aanlevering definitief besluit Waterschapsverordening (per waterschap) tussen 01-08-2023 en 01-12-2023; als de waterschapsverordening op 01-12-2023 nog niet is geladen door waterschap wordt voor dat waterschap de bruidsschat geladen, tenzij voor 01-12-2023 afspraak is gemaakt met harde datum voor publicatie in december

Inwerkingtreding

Vanaf 01-01-2024

(Met ingang van achtste dag na bekendmaking[5] Artikel 10 lid 2 Bekendmakingswet
)

Omgevingsverordening

Zie paragraaf 10.4 TPOD omgevingsverordening

Publicatie ontwerp

Kan al voor 01-01-2024

Vaststelling

Kan al voor 01-01-2024

Bekendmaking

Kan al voor 01-01-2024

Inwerkingtreding

Vanaf 01-01-2024

(Met ingang van achtste dag na bekendmaking[6] Artikel 10 lid 2 Bekendmakingswet
)

Omgevingsvisie

Zie paragraaf 10.4 TPOD omgevingsvisie

Publicatie ontwerp

Kan al voor 01-01-2024

Vaststelling

Kan al voor 01-01-2024

Bekendmaking

Kan al voor 01-01-2024

Inwerkingtreding

Kan al voor 01-01-2024

Uitgangspunt is inwerkingtreding vanaf 01-01-2024, maar een voor 01-01-2024 van kracht geworden omgevingsvisie wordt op grond van het overgangsrecht gelijkgesteld met een omgevingsvisie op grond van de Omgevingswet, die omgevingsvisie moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen[7] Artikel 4.10 Invoeringswet Omgevingswet

Voorbereidingsbesluit

Zie paragraaf 10.4 TPOD voorbereidingsbesluit

Publicatie ontwerp

N.v.t.

Vaststelling

Kan al voor 01-01-2024

Bekendmaking

Kan al voor 01-01-2024

Inwerkingtreding

Vanaf 01-01-2024

Projectbesluit

Zie paragraaf 11.4 TPOD projectbesluit

Publicatie ontwerp

Kan al voor 01-01-2024

Vaststelling

Kan al voor 01-01-2024

Bekendmaking

Vanaf 01-01-2024

Inwerkingtreding

Vanaf 01-01-2024

Reactieve interventie

Zie paragraaf 10.4 TPOD reactieve interventie

Publicatie ontwerp

N.v.t.

Vaststelling

Na 01-01-2024

Bekendmaking

Na 01-01-2024

Inwerkingtreding

Na 01-01-2024

Programma

Zie paragraaf 9.5 TPOD programma

Publicatie ontwerp

Kan al voor 01-01-2024

Vaststelling

Kan al voor 01-01-2024

Bekendmaking

Vanaf 01-01-2024

Inwerkingtreding

Kan al voor 01-01-2024 Kan al voor 01-01-2024 (art. 4.11 Invoeringswet Omgevingswet)

Uitgangspunt is inwerkingtreding vanaf 01-01-2024, maar een voor 01-01-2024 van kracht geworden programma wordt op grond van het overgangsrecht gelijkgesteld met een programma op grond van de Omgevingswet, dat programma moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen[8] Artikel 4.10 Invoeringswet Omgevingswet

Kennisgeving verleende omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Kan vanaf 01-01-2024 aan DROP aangeboden worden

Geonovum Algemeen - Vastgestelde versie